Japan trip 2016

Design by MAN

Where we go

Day 1 (Tochigi)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คินูกาว่า ออนเซ็น

คินุกาวะ ออนเซน


Day 2 (Kawaguchiko)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ kawaguchiko

ภูเขาไฟฟูจิ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hotel Mifujien
มิฟูจิเอ็น ออนเซน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระเช้าคาชิคาชิ
กระเช้าขึ้นภูเขาคาชิคาชิ


Day 3 (Yokohama)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ราเมง มิวเซียม

ราเม็ง มิวเซียม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คัพนู้ดเดิ้ล มิวเซียม
คัพนูเดิ้ล มิวเซียม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ yamate
ยามาเตะ แอเรีย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โกดังอิฐแดง
โกดังอิฐแดง


Day 4 (Osaka)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นัมบะ

นัมบะ


Day 5 (Kyoto-Nara)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คินคาคุจิ

คินคะกุจิ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป่าไผ่
ป่าไผ่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดน้ำใส
วัดน้ำใส


Day 6 (Osaka)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ osaka museum
โอซาก้ามิวเซียม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุเมดะ
อูเมดะ


Day 7 (Tokyo)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โตเกียวทาวเวอร์

โตเกียวทาวเวอร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลาดปตลาซึคิจิ

ตลาดปตลาซึคิจิ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดอาซากุสะ
วัดอาซากุสะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชิบูย่า

ชิบูย่า


Day 8 (Tokyo)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชินจูกุ

ชินจูกุ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาเมโยโกะ
อาเมโยโกะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฮาราจูกุ
ฮาราจุกุ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อากิฮาบาระ
อากิฮาบาระ

โฆษณา

One thought on “Where we go

  1. Pingback: Japan trip planning by man – Japan trip 2016

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s